miksi periaatepohjaisuus tiimityössä

Miksi periaatepohjaisuus on niin tärkeää tiimityössä

Anna hänelle kala ja hän pysyy kylläisenä päivän. Opeta hänet kalastamaan ja hän pysyy kylläisenä aina.

Oheinen mukaelma kuuluisasta ohjeesta kuvaa periaatepohjaisen koulutuksen hyödyt aika ytimekkäästi. Syvempi oppiminen mahdollistaa taidon soveltamisen myös muuttuvissa olosuhteissa ja täten tuottaa pitkäaikaisen hyödyn.  Periaatepohjaisuus auttaa paremmin ymmärtämään, miksi jotain tehdään.  Sovellus vastaa yleensä vain, miten ja mitä -kysymyksiin.

Tämä pätee erityisesti tiimityöhön.  Hyvä tiimityö on nimenomaan yhteistyön vaatimien periaatteiden soveltamista muuttuvissa olosuhteissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Tiimejä voi kouluttaa kolmella tavalla:

  • Opetetaan tiimityön sovellus.
  • Opetetaan tiimityön periaatteet
  • Yllä olevien yhdistelmä

Nopein tapa saada tiimityö käyntiin on opettaa jokin tiimityön suora sovellus.  Sovellus toimii niin hyvin kuin se opitaan ja kuinka hyvin olosuhteet vastaavat niitä, joissa sovellus on kehitetty.  Kun jokin muuttuu, sovellus ei enää toimi yhtä hyvin.  Esimerkkinä tiukalla formaatilla toteutettu palaverikäytäntö, joka ei vastaa muuttuneisiin tiedontarpeisiin.

Periaatepohjaisuus tuo mukanaan kyvyn soveltaa niitä muuttuviin olosuhteisiin.  Näin toimintamalli kestää arjen yllätyksiä ja ajan hammasta.  Isoina lisähyötyinä on opitun syvällisempi ymmärrys.  Tämä luo edistymisen tunteen kautta motivaatiota, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen.  Syvä osaaminen, korkea motivaatio ja jatkuva oppiminen luovat loistavan pohjan korkean suorituskyvyn kulttuurille kehittämällä itseohjautuvuutta paremman ongelmanratkaisukyvyn kautta. 

Hybridimallissa käytännön sovellus ja periaatepohjaisuus yhdistetään.  Tiimille voidaan opettaa sen työhön sopiva sovellus nopeasti ja tiimi voi ajan kanssa oppia sovelluksen alla vaikuttavat periaatteet.  Tämä pitää kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti, muuten periaatteet jäävät arjen kiireissä oppimatta.  Parempi tapa on opettaa tiimille periaatteet porrastetusti ja auttaa siirtämään nämä käytäntöön esimerkkisovelluksen kautta.   Näin tiimi oppii sekä taidon soveltamisen että kyvyn mukauttaa sitä eri tarpeisiin.  Esimerkkinä tiimin jaetun tilannetajun muodostaminen.  Tiimi oppii tuomaan koko tiimin ymmärrykseen muuttuneet informaatiotarpeet ja käyttää joustavasti eri kanavia näiden täyttämiseksi.  Samalla mukautetaan aiemmin opittu palaverikäytäntö tilanteeseen paremmin sopivaksi.

Käytännön esimerkkinä voisi katsoa, vaikka päätöksentekoa (kaikki toiminta on päätöksentekoa). Sovellus: tiukka ja tilanteeseen optimaaliseksi hiottu prosessi.  Erittäin tehokas ja ennustettava – niin kauan kuin asiat menevät juuri kuten suunniteltu.  Sopii stabiiliin ympäristöön, tehokkuuden saamiseksi.

Periaatepohjainen: Päätöksenteon yleinen malli ja halu ottaa vastuuta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kun nähdään tarve tehdä päätös, tiimissä tutkitaan yhdessä, miten se parhaiten saadaan aikaiseksi, tavoitteiden saavuttamiseksi.  Toimintamalli kompleksisissa ja täysin uusissa tilanteissa.

Esimerkkejä löytyy helposti lisää kaikista tiimin periaatteista, vaikkapa tiimin sisäisestä ja ulkoisesta kommunikaatiosta.