Coaching -PALVELUT

Yksilöllinen Coaching ja Mentorointi

Coaching on prosessi, jossa edetään kohti määriteltyjä tavoitteita yhdessä keskustelemalla, pohtimalla, jäsentämällä ja reflektoimalla takaisin. Luottamuksellisissa keskusteluissa luodaan turvallinen ympäristö haastaa itsensä ja oma ajattelu ja nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Coaching toteutetaan yleensä sarjana keskusteluita. Keskusteluissa löydettyjä asioita sitten tutkitaan ja kehitetään omassa elämässä ja työssä keskusteluiden välillä. Näin muutokset saadaan juurtumaan omaan toimintaan.

Uskalla tarjoaa monipuolisia coaching- ja mentorointipalveluita, jotka tukevat sekä yksilöiden että tiimien kehitystä. Palvelumme kattavat yksilö-coachingin, business coachingin, tiimi-coachingin ja yhteistyö-coachingin. Lisäksi tarjoamme mentorointia, jossa kokemusasiantuntijat jakavat tietojaan ja tukevat kehitysprosessia. Tavoitteenamme on auttaa yksilöitä, tiimejä ja suurempia organisaatioita saavuttamaan heidän täysi potentiaalinsa, tarjoamalla työkaluja haasteiden ratkaisuun, itsetuntemuksen parantamiseen ja tehokkaampaan yhteistyöhön.

Coaching -palvelut ovat saatavissa sekä omana palvelunaan että osana tiiminrakennusohjelmia. Coaching -palvelut on saatavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Coaching tehdään tarpeenne mukaan ja se voi sisältää:

  • Coaching: Luottamukselliset keskustelut, joissa avarretaan näkökulmia ja tuetaan henkilökohtaista kehitystä.
  • Tiimi -coaching: Tutkitaan yhdessä tiimin dynamiikkaa ja tuetaan tiimin toimintaa jäsenten henkilökohtaisella kasvulla.
  • Mentorointi: Kokemusasiantuntijan tuki kehitysprosessissa.
  • Business coaching: Tavoitteellinen coaching-prosessi, joka sisältää tri-party -keskustelut ja sarjan valmennustapaamisia.
  • Yhteistyö-coaching: Välillä keskusteluyhteyden löytyminen työyhteisössä vaatii vähän ulkopuolista tukea. Yhteistyö-coaching toimii tässä työkaluna.