Luennot JA TYÖPAJAT

LUENNOT, LuentosarjaT ja työpajat

Uskalla -luentoihin ja työpajoihin on tiivistetty valtava määrä käytännön kokemusta ja teoriaa ja tietoa kirjallisuudesta.  Luennot ja työpajat ovat helpoin tapa saada tarvittava tietotaito tiimien rakentamiseen ja tiimityöhön liittyen.  Nämä luennot toimivat myös pohjana tiiminrakennusohjelmille.

Yksittäiset luennot, luentosarjat ja työpajat ovat räätälöitävissä kohdeyleisön tarpeisiin sopiviksi ja voidaan toteuttaa sekä paikan päällä tilaisuuksina että virtuaalisesti. Toteutuskielinä ovat suomi ja englanti.

luennot

Valitse näistä yksittäisistä luennoista organisaatiosi kiinnostuksen ja tarpeen mukaan.

Tiimin rakennukseen liittyvät luennot:

 • Miksi tiimit: Luento antaa perusteet, miksi tiimit ovat tarpeelliset tai jopa välttämättömät eri työympäristöissä, mitä tiimit oikeasti ovat (tiimien periaatteet) ja miten tiimejä rakennetaan.
 • Tiimien periaatteiden syväsukellukset: Nämä luennot syventävät ymmärrystä tiimien periaatteista, opettavat soveltamaan niitä tiimien omaan työhön ja antavat työkaluja käytännön toteutukseen.
  • Luottamus tiimeissä
  • Yhteinen tarkoitus
  • Jaettu tilannetaju
  • Valta päättää
 • Tiimien verkko: Tiimien hyötyjen skaalaaminen suurempaan organisaatioon, samoja periaatteita käyttäen.

Tiimityö -aiheiset luennot:

 • Tiimin rakentaja ja johtaja: Työkaluja tiimien päivittäiseen johtamiseen ja rakennusprosessin tukemiseen. Miten toteuttaa hajautettu tai jaettu johtajuus.
 • Palaute: Juuri laadukas palaute tekee tiimityöstä ylivoimaista. Palautteen antamisen ja ottamisen kehittäminen tiimeissä arkiseksi rutiiniksi.
 • Ylivoimainen päätöksenteko: Päätöksenteon mallien soveltaminen tiimeissä. Tiimeissä monimutkaiset päätökset tehdään yhdessä. Pienempiä päätöksiä tehdään rinnakkain mutta tietoisuus näistä mahdollistaa koordinoidun toiminnan.
 • Ryhmä-äly innovointiin: Ryhmä-älyn hyödyntäminen tiimeissä innovaationprosessissa.
 • T-malli osaamisen kehittämiseen: Kompetenssien kehittäminen ja osaamisen kartoitus tiimeissä. Osaamisesta tiimin oma kieli.
 • Älykäs rutinointi: Periaatteiden soveltaminen päivittäisessä työssä. Vain luodut rutiinit kestävät kiirettä ja painetta.
 • Tiimien ominaisuuksien valinta: Tiimejä tarpeen ja tehtävän mukaan. Minkälainen tiimityö ja tiimin rakenne soveltuu parhaiten juuri teidän tehtäviin.

LUENTOSARJAT

Luentosarjat on tarkoitettu laajemmiksi kokonaisuuksiksi tukemaan tiiminrakennusta. Sarjoihin voidaan koota eri luentoja tiiminrakennuksen perusteista aina erityisiin tiimityöhön liittyviin aiheisiin. Alla esimerkkejä luentosarjoista

 • Systemaattinen tiiminrakennus. Miksi tiimi -luento ja tarvittavat syväsukellukset periaatteisiin. Vahva teoriapohja tiimityölle ja tiimien rakentamiselle.
 • Tiiminrakennusohjelman teko. Yllämainitun luentosarjan lisäksi älykäs rutinointi, tiimien ominaisuuksien valinta ja T-malli tiimin osaamisen kehittämiseen.
 • Tiimityön hyödyt käytäntöön. Miksi tiimit ja tarvittavat syväsukellus -luennot ja tiimin päivittäiseen työhön liittyviä luentoja, kuten päätöksenteko, innovaatio tiimeissä

Työpajat

Työpajoissa siirretään teoria käytäntöön. Työpajat muodostuvat koulutuksellisista osioista (luennot) ja erilaisista harjoitteista. Niissä voidaan myös rakentaa tiimeille rakennussuunnitelmat. Tiimit voivat toteuttaa näitä suunnitelmia itsenäisesti tai osana ohjelmakokonaisuutta.

Työpajat räätälöidään aina tiimin tarpeiden mukaisiksi.

Työpajat voidaan myös toteuttaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa, yhdistäen tiimikoulutukset muihin tiimiaktiviteetteihin. Hieno kokonaisuus esimerkiksi työhyvinvointipäiviin. Esimerkiksi tiimin sisäisen kommunikoinnin testaaminen paintball -pelissä.