Tiiminrakennus

Tiimityö teoriasta käytäntöön – Uskalla Tiiminrakennus

Uskalla -tiiminrakennusohjelmat ovat modulaarisia kokonaisuuksia, joilla tuetaan tiimien rakentamista ja tiimityön rutinoitumista osaksi tiimien arkea.  Ohjelmat toteutetaan aina työn ohella ja tiimin työn kautta.  Näin taataan halutut  hyödyt koska ne tulevat päivittäisestä työstä.

Tiiminrakennusohjelma koostuu sovituista toimenpiteistä ja näiden sijoittamisesta aikajanalle.  Älykkäässä rutinoinnissa uusien asioiden määrä pidetään minimissään ja näiden juurtumiselle annetaan riittävä aika.  Asiat opitaan parhaiten peräkkäin, ei rinnakkain.

Modulaarinen Kokonaisuus

Modulaarisuus mahdollistaa ohjelmien räätälöinnin ja joustavuuden jokaisen tiimin tai suuremman organisaation tarpeisiin kustannustehokkaasti sopiviksi.  Ohjelman rakentamisessa otetaan huomioon tiimien lähtötilanteet ja tavoitetilat.  Tiimityön kehittymistä seurataan ja ohjataan Coaching -prosesseilla rutinoinnin aikana. Tiiminrakennusohjelmat koostuvat mm. seuraavista osioista:

 • Suunnittelupalvelut: Alustava arvio tiiminrakennuksen vaatimuksista ja tavoitteista.
 • Haastattelut ja arvioinnit: Lähtötilanteen kartoitus, jossa selvitetään tiimien ja yksilöiden tarpeet ja vahvuudet.
 • Koulutukset: Teoriakoulutukset tiimien periaatteisiin ja niiden soveltamiseen. Lisäkoulutus tiimityön syventämiseen.
 • Työpajat, suunnittelu ja fasilitointi: Teorioiden soveltaminen käytäntöön, tavoitteiden asettaminen ja konkreettiset suunnitelmat.
 • Tuki rutinoinnille: Säännölliset, fasilitoidut tiimikeskustelut ja tiimi- sekä yksilöcoaching tukevat tiimityön rutinointia.

EsimerkkEJÄ TiiminrakennusohjelmIsta

Team light:

 • Teoriakoulutukset
 • Työpajat, joissa tehdään tiimin tavoitteet ja suunnitelmat
 • Coaching -ohjelma tiimin vetäjälle

Standard

 • Teoriakoulutukset
 • Työpajat, joissa tehdään tiimin tavoitteet ja suunnitelmat
 • Coaching – ohjelma tiiminvetäjälle
 • Säännöllinen tiimi-Coaching -ohjelma

Professional

 • Teoriakoulutukset
 • Työpajat, joissa tiimin tavoitteet ja suunnitelmat
 • Coaching – ohjelma tiiminvetäjälle
 • Säännöllinen tiimi-Coaching
 • Coaching -tuki tiimin jäsenille
 • Muu tarvittava tuki